Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor Hairvana

Hairvana vind jou privacy belangrijk en wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Daar kan je op rekenen. We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent hoe wij jouw gegevens verwerken. Daarom deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hairvana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen doen verwerkt Hairvana uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het maken van een afspraak
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hairvana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 90 dagen bewaartermijn van uw gegevens nadat u aangegeven heeft dat u geen gebruik meer maakt van onze diensten. Het is ten alle tijden mogelijk om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen uit onze systemen. U kunt een verzoek doen door een email te sturen naar info@hairvana.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hairvana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hairvana.nl.